معرفت آدم هاست که باعث لیاقتشون میشه.

خوش به حال بامعرفت ها ...