همیشه خودتون رو با اون ادم هایی که تو زندگیتون موندن قضاوت کنین نه اونهایی که رفتن..