ترسناکتر از تموم شدن روزهای خوب، تموم شدن آدم های خوبه.

تا وقتی آدمای خوب و مهربون توی زندگی هستن میشه حتی روزهای بد رو تحمل کرد