هرکس براتون جوک گفت نگید شنیدم قبلاً , راست یا دروغ

چون همین که طرف قصد خندوندن تورو داشته

خودش یک دنیا ارزش داره