دلتنگی قابلیت این و داره از هر کسی یه آدم جدید بسازه