زیاد عجیب نیست که بی معرفت ترین ادم درست همونی باشه که بیشتر از همه دوسش داریم