حرفاتون رو بهم بزنید 

دوستت دارم هاتون رو بهم بگید 

خوب بودن هاشون رو بهشون بگید 


شاید فرصت نباشه ...