حقیقتش اینه که آدمیزاد با اینکه محبت و توجه میخواد ، ناخواسته میره سمت بی توجهی و غرور...