واسه کسی که برای داشتنت ذره ای تلاش نمیکنه یه لحظه #دلتنگی هم حرامه ...