خوش بحال اونایی که وقتی با خودشون خلوت میکنن نه مدیون کسی اند… نه دلی شکوندن..نه کسی رو منتظر گذاشتن